πυαιμικός

πυαιμικός
-ή, -ό, Ν [πυαιμία]
αυτός που ανήκει ή αναφέρεται στην πυαιμία.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”